Εγγραφή

  

 - Μέλη της Εταιρείας και της Γέφυρας (πριν τις 20 Αυγούστου 2001): 3.000 πεσέτες. (18 ευρώ), 5.000 πεσέτες (30 ευρώ) με τα Πρακτικά.
- Επαγγελματίες: 5.000 πεσέτες (30 ευρώ) και 6.000 (36 ευρώ) αντίστοιχα.  
- Φοιτητές και πτυχιούχοι άνεργοι: 3.000 (18 ευρώ) και 5.000 (30 ευρώ) πεσέτες αντίστοιχα.

   

Η καταβολή πρέπει να γίνει στο όνομα Congreso de Neohelenistas και στον τρέχοντα λογαριασμό: 2065-0010-83-3000110186 της CajaCanarias (www.cajacanarias.com): Avda. La Salle, 5. E-38005 Santa Cruz de Tenerife. España.

Το αποδεικτικό της πληρωμής (φωτοτυπία) πρέπει να αποσταλεί μαζί με την σελίδα εγγραφής στην εξής διεύθυνση:

Departamento de Filología Clásica y Árabe
II Congreso de la SHEN
Campus de Guajara s/n
Universidad de La Laguna
38071 - La Laguna - Tenerife - Islas Canarias - España
Φαξ: 0034-922-317611