Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι δυνατή μέσω δύο διαφορετικών περιπτώσεων και  ακολουθώντας τα εξής βήματα:

1)     καταβολή της αντίστοιχης συνδρομής,
2)    αποστολή της αίτησης εγγραφής στην Οργανωτική Επιτροπή και
3)    συμπλήρωση των στοιχείων για τις δημοσίευσεις.
 
Περίπτωση 1. Συμμετοχή με ανακοίνωση. Περίπτωση 2. Συμμετοχή χωρίς ανακοίνωση.

Το συνέδριο περιέχει διφορετικές θεματικές ενότητες με άξονα την κλασική παράδοση στη Νεοελληνική λογοτεχνία.

Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το Συνέδριο θα λάβουν, στο τέλος της Διοργάνωσης, βεβαίωση που θα πιστοποιεί την παρουσία τους και εφόσον έχουν παραβρεθεί στο 75% των συνεδριάσεων.

Η έναρξη της κάθε θεματικής ενότητας πρόκειται να γίνει με μια εισηγητική ομιλία διάρκειας τριάντα πέντε λεπτών, την οποία θα ακολουθήσουν μια σειρά ανακοινώσεων και μια συζήτηση διάρκειας δέκα πέντε λεπτών.

Η εγγραφή στο Συνέδριο και προκειμένου για φοιτητές, θα αναγνωριστεί ως ελεύθερη επιλογή τριών μονάδων, στα πλαίσια του Προγράμματος του Τρίτου Κύκλου του Φιλολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου La Laguna.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρουσιάσουν τις ανακοινώσεις τους, διάρκειας τριάντα λεπτών, στη θεματική ενότητα της προτίμησής τους.

Οι ανακοινώνσεις θα δοθούν τόσο στα ελληνικά όσο και στα ισπανικά.

Ο τίτλος, τα προσωπικά στοιχεία και η περίληψη των ανακοινώσεων πρέπει να σταλούν στην οργανωτική Επιτροπή πριν τις 20 Σεπτεμβρίου του 2001.