Παύλος Αγγελόπουλος
Θεσσαλονίκη
Τόποι συνάντησης της νεοελληνικής λογοτεχνίας με την κλασική παράδοση στα σχολικά βιβλία του Γυμνασίου και του Λυκείου.
Η ανακοίνωση παρουσιάζει τα στοιχεία που προέκυψαν, ύστερα από έρευνα, στα οκτώ σχολικά εγχειρίδια που βρίσκονται σε χρήση (2000-2001). Κυρίως η προσοχή εστιάζεται στις ερωτήσεις σύγκρισης της κλασικής παράδοσης με τη νεοελληνική λογοτεχνία.
Στη  διδακτική πράξη η μέθοδος διδασκαλίας είναι κειμενοκεντρική και ερμηνευτική. Οι ερωτήσεις σύγκρισης ανήκουν στον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας και κύριο στόχο έχουν τη μαβίβαση της πολιτισμικής κληρονομιάς και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών.
Τα τελευταία χρόνια οι μαθητές ασκούνται και με  εργασίες τύπου project (συνθετικές δημιουργικές εργασίες) ενώ, πέρα από τη χρήση ταινιών βίντεο, εμφανίστηκε και το πρώτο εκπαιδευτικό λογισμικό: δύο CD ROM για τις περιπέτειες των λέξεων και για το δημόσιο  και ιδιωτικό βίο στην αρχαία Ελλάδα (έχουν προηγηθεί ανάλογες προσπάθειες για τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Ιστορίας).
Υπό το βάρος των πολιτικών, κοινωνικών και τεχνολογικών εξελίξεων, ίσως η κλασική παράδοση να αποτελέσει, μεταξύ των άλλων, έναν κοινό τόπο αναφοράς στην ευρωπαική διάσταση της παιδείας. Η μείωση, ωστόσο, των ωρών διδασκαλίας στα φιλολογικά μαθήματα (κατά 40% από το 1998), δεν δείχνει αυτή την πρόθεση.