Κώστας Ασιμακόπουλος
Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου - Θεατρικό Μουσείο, Αθήνα
Γ. Ξενόπουλος.