ΕΚΘΕΣΗ
ΓΡΗΣΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
(1867-1951)
Τοποθέτηση:

Biblioteca de Humanidades
Campus de Guajara
Universidad de La Laguna
38071 San Cristóbal de La Laguna
Tenerife – Islas Canarias

Ημεομηνία:

Από τις 22η Οκτωβρίου ως τις 5η  Νοεμβρίου 2001

Ωράριο:

9:00 ωρ.-21:00 ωρ.

Υλικό:

Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού θεάτρου
Θεατρικό Μουσείο
Aκαδημίας, 50
GR-10679 ΑΘΗΝΑ
*
Mουσείο Διονθσίου Σολωμού
Πλατεία Αγίου Μάρκου, 6
ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Eργο:

Asociación Canaria de Estudios Neohelénicos (YÉFIRA)
Sala de Alumnos - Facultad de Filología
Universidad de La Laguna
38071 San Cristóbal de La Laguna
Tenerife – Islas Canarias

Ευχαριστούμε: