Η ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1 Κλασική παράδοση και λογοτεχνία. 2 Οι κλασικές πηγές στους σύγχρονους συγγραφείς.
3 Η παράδοση στο έργο του
Α. Παπαδιαμάντη και Γ. Ξενόπουλου.
4 Η διδασκαλία της Νεοελληνικής λογοτεχνίας. Διδακτικός και μεθοδολογικός  σχεδιασμός.
5 Η κλασική παράδοση στον Α. Εμπειρίκο. 6 Κλασική  παράδοση και Νεοελληνικό θέατρο.
7 Η κλασική παράδοση στον Α. Σικελιανό. 8 Η κλασική παιδεία στο Βυζάντιο και την Ανατολική Ευρώπη.
9 Ισπανισμός και Ελληνισμός. 10 Η μορφή ενός νεοελληνιστή και φιλέλληνα:
A. E. Solá.
11 Η μυθολογία στη Νεοελληνική λογοτεχνία. 12 Οι μεταφράσεις, οι εκδοχές και τα σχόλια στη Νεοελληνική λογοτεχνία.
13 Κλασική παράδοση και συγκριτική λογοτεχνία. 14

Κλασική σκέψη και Νεότερος Ελληνισμός.

15 Η Νεοελληνική λογοτεχνία, σταυροδρόμι παραδόσεων. 16

Η Ελλάδα στη λογοτεχνία.