Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση στο θέμα των εκδόσεων πριν  το Συνέδριο, σας  παρακαλούμε θερμά να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία, ακολουθώντας τις εξής οδηγίες:
 
Κανόνες πριν την επιστημονική συνάντηση:
 
1)     Προσωπικά στοιχεία.
2)   Περιλήψεις των ανακοινώσεων.
 
Κανόνες μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης:
 
3) Παράδοση των εργασιών για τη δημοσίευσή τους στα Πρακτικά.