ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Isabel García Gálvez Salvador F. Martín Montenegro
Dpto. de Filología Clásica y Árabe Dpto. de Filología Española

Facultad de Filología

Facultad de Filología
Campus de Guajara Campus de Guajara
Universidad de La Laguna Universidad de La Laguna
E-38071 La Laguna. Tenerife. España E-38071 La Laguna. Tenerife. España
Tηλ.: +34-922-317580 Tηλ.: +34-922-317671
Φαξ: +34-922-317611 Φαξ: +34-922-317611
Ηλεκτρονική διευθύνση: isagalve@ull.es Ηλεκτρονική διευθύνση: smartmon@ull.es