Επίτιμος Πρόεδρος του Συνεδρίου
Α. Μ. η Βασίλισσα Σοφία
Τιμητική Επιτροπή   Επιστημονική Επιτροπή  Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος:

Πρόεδρος:

Πρόεδρος:
κ. José Gómez Soliño
(Πρύτανης
του Πανεπιστημίου της La Laguna)
κ. Μόσχος Μορφακίδης
(Πανεπιστήμιο της
Γρανάδας)
  κ. Isabel García Gálvez
(
Πανεπιστήμιο της La Laguna)
Μέλη:

Μέλη:

Μέλη:
κ. Francisco Rodríguez Adrados
(Πανεπιστήμιο Complutense
της Μαδρίτης)
κ. Antonio Melero Bellido
(
Πανεπιστήμιο της Valencia)
κ. Salvador F. Martín Montenegro
(Πανεπιστήμιο της La Laguna)
  κ. Luis Gil Fernández
(
Πανεπιστήμιο Complutense
της Μαδρίτης)
 κ. Olga Omatos
(Πανεπιστήμιο της País Vasco)
κ. M. José Martínez Benavides
(
Πανεπιστήμιο  της La Laguna)
  κ. Martín Sánchez Ruipérez
(Πανεπιστήμιο Complutense
της Μαδρίτης)
 κ. Πηνελόπη Σταυριανοπούλου
(Πανεπιστήμιο Complutense της
Μαδρίτης)
 κ. Θεοδώρα Πολύχρου
(Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και
Κυπριακών Σπουδών της Γρανάδας)
κ. Miguel Castillo Didier
(
Πανεπιστήμιο Santiago de Chile)
κ. Ερατοσθένης Καψωμένος
(Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Συνεργάτες:

κ. Ιωάννης Χασσιώτης
(Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
κ. Μιχάλης Πιερής
(Πανεπιστήμιο Κύπρου)
 κ. Casilda Álvarez Siverio
(Πανεπιστήμιο της La Laguna)

 κ. Αικατερίνη Κουμαριανού
(Αθήνα)  

κ. Νάσος Βαγενάς
(Πανεπιστήμιο Αθηνών)
 κ. Gloria González Galván
(
Πανεπιστήμιο της La Laguna)
  κ. Κώστας Τσιρόπουλος
(συγγραφέας και εκδότης, Αθήνα)
  κ. Γιώργος Κεχαγιόγλου
(Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
 κ. Carolina Real Torres
(
Πανεπιστήμιο της La Laguna)
 κ. Αστέριος Αργυρίου
(Πρόεδρος της Ευρωπαικής Εταιρείας Ε. Σ.)
κ. Αλέξης Πολίτης
(Πανεπιστήμιο Κρήτης)
 κ. Augusto de Bago Cabrera
(
φοιτητής, Πανεπιστήμιο της La Laguna)
κ. Χριστόφορος Χαραλαμπάκης
(Πανεπιστήμιο Αθηνών)
 κ. Susana Lugo Mirón
(φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο της La Laguna)