Ευθύμιος Σουλογιάννης 
Ακαδημία Αθηνών - Ε.Λ.Ι.Α.
Κλασική παράδοση στο έργο του Καισαρίου Δαποντέ (18ος αιώνας).
Το κείμενο της ανακοίνωσης αναφέρεται στον Έλληνα λόγιο του 18ου αιώνα ΚΑΙΣΑΡΙΟ ΔΑΠΟΝΤΕ, μοναχό από την Σκόπελο, με μεγάλη δραστηριότητα στο νησί του και στο Άγιο Όρος, καθώς και στον βαλκανικό χώρο (Μολδοβλαχία, κ. ά.).
Είναι από τους κύριους διαφωτιστές στην Ελλάδα, διαφέροντας από όσους μεταλαμπάδευσαν την Δυτική Κουλτούρα σε αυτή τη χώρα. Είναι από εκείνους που πιστεύουν ακράδαντα στη δύναμη του υπόδουλου Έλληνα, να ανακτήσει την ανεξαρτησία του από τον κατακτητή, έχοντας στις πλάτες του την μακραίωνη παράδοση του Ελληνικού Πολιτισμού της Αρχαιότητας και του Βυζαντινού Μεσαιώνα.
Ο ίδιος δεν απορρίπτει τις δυτικές επιρροές και επιδράσεις στη ζωή και εν γένει στον Πολιτισμό των Ελλήνων. Το επώνυμό του θυμίζει μια ίσως ανεξακρίβωτη καταγωγή από την Βενετία, καθώς του έλεγε πρόγονός του.
Σε κάθε περίπτωση, το έργο του Δαποντέ, Φανάρι Γυναικών, που παραμένει ανέκδοτο, εξετάζεται στην ανακοίνωση με κριτήριο την κλασική παράδοση και την επίδρασή της στον συγγραφέα του, είτε έρχεται από την Αρχαιότητα είτε από τον Μεσαιώνα. Γίνονται αναφορές σε κλασικούς και άλλους συγγραφείς, που κατέχει ο Δαπόντες, γεγονός που φωτίζει το θέμα.
Η ανακοίνωση, τέλος, αναφέρεται και σε κάποια στοιχεία του έργου που γίνονται σε σύγκριση με την ανατολική και την δυτική πνευματική παραγωγή του 18ου αιώνα.