Γεώργιος Παπαντονάκης
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ελληνική Παιδική και Νεανική Λογοτεχνία και Αρχαιότητα.
Η ελληνική παιδική λογοτεχνία δεν είναι δημιούργημα ξένων επιρεάσεων που προέκυψαν από τις μεταφράσεις κειμένων για παιδιά που δημοσιεύονται σε άλλες χώρες και μεταφράζονται στην Ελλάδα. Οι απαρχές της ανιχνεύονται στην ελληνική αρχαιότητα, η οποία έχει επηρεάσει ουσιαστικά και την παγκόσμια παιδική λογοτεχνία και προφανώς και τη σύγχρονη ελληνική παραγωγή παιδικών κειμένων.
Με την προσπάθεια μας αυτή θετούμε ως στόχο να ανιχνεύσουμε την ελληνική αρχαιότητα σε σύγχρονα ελληνικά κείμενα που απεύθύνονται σε παιδιά και νέους είτε ως πηγή εμπνευσης είτε ως τρόπο ζωής είτε ως απομεινάρια ενός πολιτισμού που γνώρισε μια τεράστια ανάπτυξη και διασώζεται και μέσα από σελίδες γραμμένες ειδικά για παιδιά και νέους. Παράλληλα, θα επιχειρήσουμε να καταγραψουμε και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα παιδιά, οι νέοι και οι ενήλικοι τα αρχαιολογικά ευρήματα.