Κωνσταντίνος Νίκας
Istituto Universitario Orientale, Nápoles
Η κλασική παράδοση στη Νεοελληνική Ποίηση.
Αναφορά στην επίδραση κλασικών αρχαίων κειμένων στους κυριότερους Νεοέλληνες ποιητές.