Αναστάσιος-Ιωάννης Μεταξάς
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κλασική σκέψη και Νεοελληνισμός.