Εκατερίνη Κουμαριανού
Αθήνα
Η κλασική παιδεία του Αδαμάντιου Κοραή, στην λογοτεχνική εκδοχή της.