Σόνια Ιλίνσκαγα-Αλεξανδροπούλου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ανιχνεύοντας τις ρίζες. Αγ. Σικελιανός Β. Ιβάνοφ σε παράλληλες αναζητήσεις.