Δημήτρης Αγγελάτος
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Η αριστοτελική Ποιητική  και ο περί λογοτεχνίας απόψεις στο νεοελληνικό 19ο αιώνα.