Το Β΄ Συνέδριο Νεοελληνιστών της Ιβηρικής Χερσονήσου και της Λατινικής Αμερικής εξελίχθηκε κάτω από την επίβλεψη τριών επιτροπών: την Τιμητική Επιτροπή, την Επιστημονική Επιτροπή και την Οργανωτική Επιτροπή.

         Η διοργάνωση αυτής της επιστημονικής συνάντησης υποστηρίχθηκε και ενισχύθηκε οικονομικά  από μια σειρά ιδρυμάτων της Ελλάδας και της Ισπανίας.