Η πρόσφατη ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας στο χώρο της Ιβηρικής Χερσονήσου και της Λατινικής Αμερικής αρχίζει να παίρνει μορφή με την Α΄ Συνάντηση των Νεοελληνιστών της Ευρώπης[1], που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 1995. Η συνάντηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την ίδρυση της Ευρωπαικής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών από τους εκπροσώπους των μελλοντικών εθνικών εταιρειών, της Γερμανίας,  της Μ. Βρετανίας, της Γαλλίας, του Βελγίου, της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Γιουγκοσλαβίας, της Ιρλανδίας, της Κροατίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Ρωσίας και της Τσεχίας.

        Ένα χρόνο αργότερα πραγματοποιήθηκε στη Γρανάδα το Α΄ Συνέδριο των Νεοελληνιστών της Ιβηρικής Χερσονήσου και της Λατινικής Αμερικής - Η΄ Συνάντηση για την Ελλάδα, με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων για ανάλυση και συζήτηση: «Οι Νεοελληνικές Σπουδές, Υπάρχουσα κατάσταση και οι προοπτικές». Σ΄αυτήν ακριβώς την πολυπληθή συνάντηση (103 ανακοινώσεις και περισσότερους από 300 συνέδρους)[2] ιδρύθηκε Η Ισπανική  Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (που καλύπτει τις χώρες της Ισπανίας, Πορτογαλίας και Λατινικής Αμερικής) και προσδιορίστηκαν τα μέλη του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο ανατέθηκε η αποστολή να φέρει σε πέρας τη νομιμοποίηση της Εταιρείας και την ομαλή λειτουργία της: o καθηγητής Μ. Μορφακίδης του Πανεπιστημίου της Γρανάδας ως πρόεδρος, ο καθ. Antonio Melero του Πανεπιστημίου της Βαλένθιας ως αντιπρόεδρος και η καθ. Isabel García Gálvez του Πανεπιστημίου La Laguna ως γραμματέας[3].

        Ένα χρόνο αργότερα, κατά τη διάρκεια των εργασίωνστο της επιστημονικής συνάντησης της αφιερωμένης στη μορφή του Ν. Καζαντζάκη (Γρανάδα 1997) έγιναν οι πρώτες εκλογές της Εταιρείας, όπου και εκλέχτηκαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ο καθ. Μ. Μορφακίδης (Πόεδρος), ο καθ. Antonio Melero (Αντιπρόεδρος), η καθ. Isabel García Gálvez (Γραμματέας), η κυρία Ana Gámez (Ταμίας), η καθ. Olga Omatos του Πανεπιστημίου της Χώρας των Βάσκων (Μέλος) και η καθ. Π. Σταυριανοπούλου του Πανεπιστημίου Complutense της Μαδρίτης (Μέλος).

        Στη συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στη Γρανάδα (Δεκ. 2000) ανατέθηκε στο Πανεπιστήμιο La Laguna η διοργάνωση του Β΄ Συνεδρίου των Νεοελληνιστών της Ιβηρικής Χερσονήσου και της Λατινικής Αμερικής, η οργανωτική επιτροπή του οποίου και απαφάσισε να τις συνδυάσει με τις Ζ΄ Ημερίδες Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, οι οποίες διοργανώνονται από το Πανεπιστήμιο της La Laguna από το 1991. Κύριος θεματικός άξονας του Συνεδρίου αποφασίστηκε να είναι η ανάλυση των σχέσεων και της επιρροής της κλασικής παράδοσης στη Νεοελληνική Λογοτεχνία.

        Με την πρόθεση να προβληθεί επίσης και το ιστορικό και γεωγραφικό πλαίσιο της έδρας του συνεδρίου πρόσθεσαν στη θεματική του συνεδρίου και ενότητες που αφορούν στην κλασική παιδεία της Λατινικής Αμερικής, και συγκεκριμένα στις σχέσεις μεταξύ της αμερικανικής ισπανοσύνης και του ελληνισμού των Βαλκανίων. Για τον λόγο αυτό επιλέχθηκε η μορφή του ιδεολόγου και ουμανιστή και γνωστή του συγχρόνου ελληνισμού, Francisco de Miranda, γεννημένου στο Puerto de la Cruz της Τενερίφης, ο οποίος αγωνίσθηκε για την απελευθέρωση της Νοτίου Αμερικής.

        Στόχοι του Β΄ Συνεδρίου είναι η επανεξέταση και η μελέτη της επιστημονικής και ακαδημαϊκής εξέλιξης των Νεοελληνικών Σπουδών. Για την επίτευξή του, η διοργάνωση του συνεδρίου ευελπιστεί  στη δημιουγική παρουσία και συνεργασία ερευνητών ισπανοφώνων και των ερευνητών των εθνικών  εταιρειών της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν  Γενικές Συνελεύσεις  και οι εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ισπανικής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν θέματα που αφορούν στη λειτουργία και στη μελλοντική δραστηριότητα της Εταιρείας.


[1] Βλ., Οι Νεοελληνικές σπουδές στην Ευρώπη. Πρακτικά Συνάντησης των Ευρωπαίων Νεοελληνιστών, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 1996.

[2] Βλ.,  M. Morfakidis-I.García Gálvez (eds.), Estudios Neogriegos en España e Iberoamérica, I. Estudios, didáctica y traducción, II. Historia, literatura y tradición, Athos-Pérgamos, Granada, 1997.

[3] Estudios Neogriegos. Boletín de la Sociedad Hispánica de Estudios Neogriegos (Granada)  1 (1997), 2 (1998), 3 (1999), 4 (2000). Για πληροφορίες: Moschos Morfakidis, Departamento de Filología Griega, Facultad de Filosofía y Letras, Campus Universitario de Cartuja, E-18071 Granada, shen@platon.ugr.es.